Cây ngũ gia bì

Tên thông thường: Ngũ gia bì xanh, Sâm non, cây châm chim

Tên khoa học: Scheffera octophylla

Họ: Araliaceae (Ngũ gia bì)