Giống lúa nếp N98 (N87-2)

Ngại đặt hàng? Gọi ngay!!

Ngại gọi điện? Vui lòng nhập số điện thoại!