BÍ F1 FUTURE (VA.999) 10GR

  • Đặc điểm Đang cập nhât..
  • Thời vụ trồng Đang cập nhât..
  • Tiêu chuẩn sản xuất Đang cập nhât..
  • Xuất xứ Đang cập nhât..
  • Mật độ Đang cập nhât..
  • Năng xuất Đang cập nhât..
  • NSX, HSD Xem trên bao bì

Ngại đặt hàng? Gọi ngay!!

Ngại gọi điện? Vui lòng nhập số điện thoại!