Kỹ thuật bón phân cho cây bưởi da xanh 
Có nhiều tài liệu hướng dẫn cách bón phân cho cây có muối và đặc biệt là cho cây bưởi da xanh. Nhưng theo một số nông dân với nhiều năm trồng bưởi thì mõi vùng đất khác nhau cần áp dụng một quy trình và kỹ thuật bón phân khác nhau mới cho năng xuất và hiệu quả kinh tế cao. Anh Lê Văn Thảo, một nông dân thành đạt trên cây bưởi da xanh ở vùng đất miền đông nam bộ chia sẽ quy trình và cách thức bón phân trên vùng đất đỏ như sau:

Bón phân cho cây bưởi da xanh được chia làm ba giai đoạn chính
1. Giai đoạn chuẩn bị trước khi trồng:

Phân Chuồng (kg/hố) – Phân Lân (kg/hố) – Vôi bột (kg/hố) – Phân NPK (kg/hố) – Phân DAP (kg/hố).

Bưởi da xanh bến tre
Bưởi da xanh bến tre

2. Giai đoạn cơ bản sau khi trồng: Giai đoạn chăm sóc cơ bản đối với cây bưởi da xanh được tính từ năm thứ 1 đến năm thứ 3. Quy trình bón phân được chia ra làm 4 đợt trong năm được tính từ đầu mùa mưa và bón theo tỉ lệ như sau:

– Đợt I: 100% lân + 100% vôi
– Đợt II: 100% phân chuồng + 40% đạm + 40% kali
– Đợt III: 30% đạm + 30% kali
– Đợt IV: 30% đạm + 30% kali

Bưởi da xanh Hoàng Long
Bưởi da xanh Hoàng Long

3. Giai đoạn kinh doanh: Giai đoạn này được tính từ năm thứ 4, lượng phân bón căn cứ vào tuổi thọ của cây và năng xuất của cây trong năm trước mà bổ xung dinh dưỡng cho phù hợp. Trong giai đoạn này ta có thể chia ra làm 5 đợt bón theo tỉ lệ như sau:

 Bưởi da xanh sông Xoài
Bưởi da xanh sông Xoài

– Đợt I: Sau khi thu hoạch 1 tháng bón 25% đạm + 25% lân + 30% phân hữu cơ
– Đợt II: Một tháng trước khi xử lý ra hoa bón 25% đạm + 50% lân + 25% kali
– Đợt III: Sau khi đậu quả bón 25% đạm + 25% lân + 25% kali
– Đợt IV: Thời kỳ nuôi trái bón 25% đạm + 25% kali
– Đợt V: Một tháng trước khi thu hoạch 25% kali