Tháng 09/2012, Viện Nghiên cứu lúa đổi tên thành Viện Nghiên cứu và Phát triển cây trồng theo Quyết định số 2032/QĐ-NNH ngày 18/09/2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội.

Viện Nghiên cứu lúa – Trường ĐH Nông nghiệp Hà Nội được thành lập theo Quyết định số 905/QĐ-NN1 ngày 07/10/2005 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông nghiệp I (nay là Đại học Nông nghiệp Hà Nội).
Tháng 09/2012, Viện Nghiên cứu lúa đổi tên thành Viện Nghiên cứu và Phát triển cây trồng theo Quyết định số 2032/QĐ-NNH ngày 18/09/2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội.
Tên tiếng Việt: Viện Nghiên cứu và Phát triển cây trồng
Tên tiếng Anh: Crops Research and Development Institute
Tên tiếng Anh viết tắt: CRDI
Trụ sở chính: Thị trấn Trâu Quỳ – Gia Lâm – Hà Nội
1. Chức năng và nhiệm vụ
Chức năng:
a) Nghiên cứu và phát triển công nghệ mới trong nông nghiệp.
b) Tham gia đào tạo các chuyên ngành Di truyền và chọn giống cây trồng, kỹ thuật trồng trọt.
c) Tham gia đấu thầu các chương trình, nhiệm vụ, đề tài, dự án trong và ngoài nước.
d) Hợp tác nghiên cứu, đào tạo và chuyển giao công nghệ với các tổ chức trong và ngoài nước.
e) Dịch vụ cung ứng sản phẩm cây trồng, vật tư nông nghiệp và tư vấn kỹ thuật sản xuất.
Nhiệm vụ:
a) Nghiên cứu chọn tạo và sản xuất giống cây trồng.
b) Nghiên cứu phát triển kỹ thuật canh tác cho các giống cây trồng mới.
c) Biên soạn sách phổ biến kỹ thuật về giống cây trồng.
d) Hướng dẫn đề tài tốt nghiệp chuyên ngành Di truyền và chọn giống cây trồng, kỹ thuật trồng trọt ở các bậc cao đẳng, đại học, cao học và nghiên cứu sinh.
e) Xây dựng định hướng nghiên cứu, viết thuyết minh và đấu thầu các các chương trình, nhiệm vụ, đề tài, dự án trong và ngoài nước.
f) Hợp tác nghiên cứu, đào tạo và chuyển giao công nghệ với các tổ chức trong và ngoài nước
g) Dịch vụ cung ứng sản phẩm cây trồng và vật tư nông nghiệp.
h) Tư vấn, tập huấn, đào tạo, chuyển giao công nghệ sản xuất và phát triển giống cây trồng.
2. Cơ cấu tổ chức:
Hội đồng khoa học:

PGS. TS. Nguyễn Thị Trâm – Chủ tịch Hội đồng
PGS. TS. Vũ Văn Liết – Phó chủ tịch
PGS. TS. Nguyễn Văn Hoan – Uỷ viên
TS. GV. Trần Văn Quang – Uỷ viên
TS. Vũ Hồng Quảng – Uỷ viên
Ths. Phạm Thị Ngọc Yến – Uỷ viên
Ths. Vũ Thị Bích Hạnh – Uỷ viên
Ban điều hành:

PGS. TS. Vũ Văn Liết – Giám đốc
TS. GV. Trần Văn Quang – Phó giám đốc phụ trách khoa học, kế hoạch, tài chính.
TS. Vũ Hồng Quảng – Phó giám đốc phụ trách sản xuất, kinh doanh, hành chính.
CN. Đỗ Thị Thi – Kế toán trưởng
Văn phòng và các Phòng/Ban chức năng
a) Phòng Hành chính – Tổng hợp
b) Phòng Công nghệ lúa lai
c) Phòng Ứng dụng và Chuyển giao công nghệ
d) Phòng Nghiên cứu cây trồng cạn
e) Phòng Nghiên cứu và Phát triển kỹ thuật Nông nghiệp
3. Cơ sở vật chất, trang thiết bị
Trụ sở của Viện được xây dựng khang trang hiện đại; có nhiều phòng làm việc, phòng thí nghiệm và được đầu tư đầy đủ các trang thiết bị đến từng phòng.
Xây dựng các hệ thống nhà lưới với quy mô lớn nhằm phục vụ cho công tác chọn tạo giống, nghiên cứu khoa học.
Trang bị các hệ thống kho lạnh, dàn sấy, xưởng sản xuất và chế biến… tốt nhất hiện nay để đảm bảo chất lượng cho các sản phẩm sau thu hoạch.
Đầu tư hàng loạt các máy hiện đại, có độ chính xác cao phục vụ cho việc nghiên cứu khoa học, các loại máy nông nghiệp nhằm giảm thiểu sức lao động của con người và đem lại hiệu quả kinh tế cao.