Tổ chức nghiên cứu công nghệ mới sản xuất các giống cây trồng. Nghiên cứu, chọn tạo và sản xuất một số giống cây trồng. Dịch vụ cung ứng giống cây trồng và hoa có chất lượng (khoai tây, cẩm chướng, đồng tiền…), tư vấn, tập huấn, đào tạo, chuyển giao sản xuất nông nghiệp.

Tên tiếng Việt: Viện Sinh học Nông nghiệp
Tên tiếng Anh:  Institute of Agrobiology
Tên viết tắt: IAB
Văn phòng : Tầng III, nhà B, ĐH Nông nghiệp Hà Nội

CHỨC NĂNG

Nghiên cứu khoa học

Sản xuất thử nghiệm

Dịch vụ KH&CN

NHIỆM VỤ

Tổ chức nghiên cứu công nghệ mới sản xuất các giống cây trồng.

Nghiên cứu, chọn tạo và sản xuất một số giống cây trồng.

Dịch vụ cung ứng giống cây trồng và hoa có chất lượng (khoai tây, cẩm chướng, đồng tiền…), tư vấn, tập huấn, đào tạo, chuyển giao sản xuất nông nghiệp.

Hợp tác với các cơ quan, tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước về nghiên cứu, đào tạo và sản xuất

NHÂN SỰ

Số cán bộ đang công tác tại Viện: 32 người

Số cán bộ đang học tập nước ngoài: 4 người

Số cán bộ là Giáo sư, Phó Giáo sư: 2 người

Số cán bộ là Tiến sỹ, Nghiên cứu sinh: 9 người

Số cán bộ là Thạc sỹ, Học viên cao học: 13 người

Số cán bộ là Cử nhân, Kỹ sư: 7 người

Số cán bộ là nhân viên Kỹ thuật: 3 người

CƠ SỞ VẬT CHẤT

– Hệ thống phòng nuôi cấy mô tế bào thực vật.

– Bộ phận nghiên cứu sinh học phân tử và chuyển gen.

– Hệ thống đánh giá bệnh virus bằng kỹ thuật ELISA; PCR.

– Hệ thống nhà lưới cách ly phục vụ công tác nghiên cứu và sản xuất giống gốc sạch bệnh.

– Hệ thống sản xuất cây  và củ giống bằng kỹ thuật khí canh.

– Hệ thống nhà trồng hoa lan và điều khiển ra hoa.

– Hệ thống kho lạnh phục vụ bảo quản giống và nông sản

– Hệ thống thiết bị kiểm tra, phân tích hàm lượng NO3, các kim loại nặng, …

phong-nghien-cuu

phong-nhan-giong

phong-nghien-cuu