Giống cây vải thiều

35,000 

  • Tên khoa học: Litchi chinensis.
  • Tên địa phương: Vải thiều
  • Nguồn gốc sản phẩm: Học viên Nông Nghiệp Việt Nam
  • Quy cách bầu: 12x18cm
  • Quy cách cây: đường kính gốc ≥1cm, chiều cao ≥55cm