Bưởi Đỏ Tân Lạc

25,000 

  • Tên khoa học: Citrus grandis L.
  • Tên địa phương: Bưởi đỏ Tân Lạc
  • Nguồn gốc sản phẩm: Học viện Nông nghiệp Việt Nam
  • Quy cách bầu: 12x18cm
  • Quy cách cây: đường kính gốc ≥1cm, chiều cao ≥55cm