Giống cây chanh leo

15,000 

  • Tên khoa học: Passiflora incarnata.
  • Tên địa phương: Chanh leo
  • Nguồn gốc sản phẩm: Học viên Nông Nghiệp Việt Nam
  • Quy cách bầu: 12x18cm
  • Quy cách cây: đường kính gốc ≥1cm, chiều cao ≥55cm