Giống cây cam sành

25,000 

  • Tên khoa học: Citrus sinensis.
  • Tên địa phương: Cam sành
  • Thu hoạch: 24 tháng
  • Nguồn gốc sản phẩm: Học viên Nông Nghiệp Việt Nam
  • Quy cách sản phẩm: gôc >1cm, cao >55cm
Mã: 1988 Danh mục: , ,