Thanh long ruột trắng

  • Tên khoa học: Hylocereus undatus
  • Tên địa phương: Thanh long ruột trắng
  • Nguồn gốc sản phẩm: Học viện Nông Nghiệp Việt Nam
  • Quy cách bầu: 12x18cm
  • Quy cách cây: đường kính gốc ≥1cm, chiều cao ≥55cm