Giống cây chuối tiêu hồng

7,000 

  • Tên khoa học: Artocarpus interger
  • Tên địa phương: Chuối tiêu hồng
  • Nguồn gốc sản phẩm: Học viên Nông Nghiệp Việt Nam
  • Quy cách bầu: 9x12cm
  • Quy cách cây: Cây 5-7 lá, chiều cao ≥20cm