Giống hồng xiêm Xuân Đỉnh

25,000 

  • Tên khoa học: Sapotaceae
  • Tên địa phương: Hồng xiêm Xuân Đỉnh
  • Nguồn gốc sản phẩm: Học viên Nông Nghiệp Việt Nam
  • Quy cách bầu: 12x18cm
  • Quy cách cây: đường kính gốc ≥1cm, chiều cao ≥55cm