Giống cây chanh không hạt

20,000 

  • Tên khoa học: Citrus lemon var.
  • Tên địa phương: Chanh không hạt
  • Thu hoạch: 12 tháng
  • Nguồn gốc sản phẩm: Học viên Nông Nghiệp Việt Nam

Ngại đặt hàng? Gọi ngay!!

Ngại gọi điện? Vui lòng nhập số điện thoại!