Cây bưởi da xanh

35,000 

  • Tên khoa học: Citrus grandis L.
  • Tên địa phương: Bưởi da xanh ruột hồng
  • Nguồn gốc sản phẩm: Học viện Nông nghiệp Việt Nam
  • Quy cách bầu: 12x18cm
  • Quy cách cây: đường kính gốc ≥1cm, chiều cao ≥60cm