Giống cây chanh đào

15,000 

  • Tên khoa học: Citrus lemon var.
  • Tên địa phương: Chanh đào
  • Thu hoạch: 18 tháng
  • Nguồn gốc sản phẩm: Học viên Nông Nghiệp Việt Nam