Giống cây táo lai lê Đài Loan

20,000 

  • Tên khoa học: Moringa oleifera.
  • Tên địa phương: Táo lai lê Đài Loan
  • Thu hoạch: 12 tháng
  • Nguồn gốc sản phẩm: Học viên Nông Nghiệp Việt Nam
  • Quy cách sản phẩm: Gốc >0.8cm, cao >50cm