Giống cây táo đào vàng

23,000 

  • Tên khoa học: Moringa oleifera.
  • Tên địa phương: Táo đào vàng
  • Thu hoạch: 12 tháng
  • Nguồn gốc sản phẩm: Học viên Nông Nghiệp Việt Nam