Giống cây cam vinh

16,000 

  • Tên khoa học: Citrus sinensis.
  • Tên địa phương: Cam vinh
  • Thu hoạch: 18 tháng
  • Nguồn gốc sản phẩm: Học viên Nông Nghiệp Việt Nam

Ngại đặt hàng? Gọi ngay!!

Ngại gọi điện? Vui lòng nhập số điện thoại!