Giống cây quýt đường

  • Tên khoa học: Citrus sp. Blanco.
  • Tên địa phương: Quýt đường
  • Thu hoạch: 18 tháng
  • Nguồn gốc sản phẩm: Học viên Nông Nghiệp Việt Nam